Vazifalari:

 • Aniqlash, baholash, tahlil qilish, nazorat qilish va monitoring qilish:
 • Valyuta riski (ORP chegaralarini nazorat qilish, VAR ni hisoblash, stop-loss, bek-test va boshqalar.);
 • Foizli risk (GAP tahlili, stress-ssenariylarini hisobga olgan holda NPV ni hisoblash va boshqalar.);
 • Narx riski (VARni hisoblash, savdo pozisiyalari bo‘yicha stop-loss, bek-test va boshqalar.)
 • Likvidlik riski tahlili (GAP tahlili, likvidlik ko‘rsatkichlarini hisoblash, likvidlik riski ko‘rsatkichlarini monitoring qilish, majburiyatlarning beqaror ulushini hisoblash va boshqalar.) ;
 • Stres ssenariylarini ishlab chiqish, bankning barcha turdagi moliyaviy risklarga ta’sirini stres-testdan o‘tkazish, shuningdek stres-test natijalari asosida takliflar va tadbirlar rejasini ishlab chiqish;
 • Moliyaviy risklarni aniqlash va baholash bank mahsulotlarini joriy etish/o‘zgartirish, ichki me’yoriy hujjatlarni tasdiqlash, yirik bitimlar bilan bog‘liq fikrlar tuzish va boshqalar;
 • Kontragent banklarning moliyaviy holatini baholash va limitlar belgilash, belgilangan limitlar monitoringini ishlab chiqish;
 • KpUl, Boshqaruv Kengashi va Kuzatuv Kengashiga moliyaviy risklar bo‘yicha boshqaruv hisobotlarini tayyorlash va o‘z vaqtida taqdim etish.
 • Auditorlik kompaniyalariga, manfaatdor shaxslarga/bo‘linmalarga moliyaviy risklar to‘g‘risida ma’lumot berish;

Talablar:

 • Moliya, iqtisodiyot yoki matematika sohalari bo‘yicha oliy maьlumotga ega bo‘lish;
 • Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning bank faoliyatiga ta’sirini tahlil qilish ko‘nikmalari (likvidlik riski va bozor risklari);
 • Bankda likvidlik riski va bozor risklarini boshqarish bo‘yicha kamida 3 yillik tajriba;
 • Valyuta, foiz stavkasi, narx (tovar va fond) risklari va likvidlik riskini baholash, tahlil qilish va nazorat qilish ko‘nikmalari;
 • Bank faoliyatini tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligini bilish;
 • Bloomberg / Reuters axborot-tahlil tizimlaridan foydalanish bo‘yicha bilim va tajribaga ega bo‘lish;
 • MS Office dasturlaridan mukammal foydalana olishi (Word, Excel, Power Point);
 • O‘zbek va rus tillarini mukammal, ingliz tilini boshlang‘ich bilish.

Shartlar:

 • O‘zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi bo‘yicha rasmiy bandlik;
 • Ish jadvali 5/2.
 • Mamlakatning yeng yirik banklaridan birida karera olib borish.
 • Munosib va barqaror ish haqi.
 • Do‘stona va uyg‘un jamoa.

Rezyume yuborish: sh.karieva@agrobank.uz