Agrobank.uz

Muhim faktlar

Aksiyadorlar va investorlar uchun muhim faktlar

2020 yil

 

 

 

 Muhim fakt    Fayl formati
#36 Afillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar PDF
08 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 24.04.2020       PDF
#06 - Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar- 30.03.2020 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 05.03.2020             PDF

 

2019 yil

 

Muhim fakt Fayl formati
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 06.08.2019 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 19.07.2019 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 28.06.2019 PDF
#32 - Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash - 28.06.2019 PDF
#06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 23.10.2019  PDF
#06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 06.08.2019  PDF
#06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 28.06.2019  PDF
#21 - Affillangan shaxslar bilan bitim tuzilishi - 11.12.2019 PDF
#25 - Qimmatli qog'ozlarni chiqarish - 27.11.2019 PDF
#09 - Filallar tarkibidagi o'zgarishlar - 24.09.2019 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 01.07.2019 PDF
#08 - Ijroiya organi tarkibidagi o'zgarishlar - 01.07.2019 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 26.06.2019 PDF
#08 - Ijroiya organi tarkibidagi o'zgarishlar - 26.06.2019 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 07.02.2019 PDF

2018 yil

 

Muhim fakt Fayl formati
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 15.09.2018 PDF
#08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar - 15.09.2018 PDF
#06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 15.09.2018 PDF
#08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar - 16.07.2018 PDF
#08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar - 16.08.2018 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 16.08.2018 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 16.07.2018 PDF
Bank aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig'ilishi bayonnomasi PDF
#06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 29.06.2018 PDF
#08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar - 29.06.2018 PDF
#32 - Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash - 29.06.2018 PDF
#36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 29.06.2018 PDF
#08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarishlar - 29.05.2018 PDF
№08 -  Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 29.03.2018  PDF

2017 yil

 

2017 yil Fayl formati
№12 - Tobe xo'jalik jamiyatlari ro'yxatidagi o'zgarishlar PDF
№30 - Bankning hissasi 10 va undan ortiq foiz bo'lgan tashkilotlarning ro'yxatida o'zgarish PDF
№36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 25.12.2017 PDF
№08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 25.12.2017 PDF
№06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 25.12.2017 PDF
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi 35-sonli bayonnomasi - 22.12.2017   PDF
Bankning korporativ kodeksi tizimini baholash natijalari bo'yicha xulosa  PDF
№21 - Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi - 01.12.2017  PDF
№36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 18.10.2017 PDF
№08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 18.10.2017 PDF
№36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 29.09.2017 PDF
№20 - Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi - 31.08.2017 PDF
№25 - Qimmatli qog'ozlarni chiqarish - 26.07.2017 PDF
№08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 03.08.2017 PDF
№08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 28.07.2017 PDF
№08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 24.07.2017 PDF
Navbatdagi aksiyadorlar yig'ilishining bayonnomasi  - 07.07.2017 PDF
№08 - Ijroiya organining tarkibidagi o'zgarish - 07.07.2017 PDF
№06 - Yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 07.07.2017 PDF
№32 - Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash - 07.07.2017 PDF
№36 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar - 07.07.2017 PDF
Depozit sertifikati shartlari PDF
№30 - bankning hissasi 10 va undan ortiq foiz bo'lgan tashkilotlarning ro'yxatida o'zgarish PDF
№30 - bankning hissasi 10 va undan ortiq foiz bo'lgan tashkilotlarning ro'yxatida o'zgarish PDF
№21 - affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi - 28.02.2017                                                   PDF
№25 - Qimmatli qog'ozlarni chiqarish - 22.02.2017 PDF
№30 - Bankning hissasi 10 va undan ortiq foiz bo'lgan tashkilotlarning ro'yxatida o'zgarish - 06.02.2017  PDF
№30 - Bankning hissasi 10 va undan ortiq bo'lgan tashkilotlarning ro'yxatida o'zgarish - 13.02.2017 PDF

2016 yil

 

2016 yil Fayl formati
Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarish - 13.12.2016 PDF
Sho'ba xo'jalik jamiyatlari ro'yxatidagi o'zgarish - 13.12.2016 PDF
Bank ijroia organining tarkibidagi o'zgarishlar - 23.11.2016 PDF
Bank ijroia organining tarkibidagi o'zgarishlar - 07.11.2016 PDF
Bank ijroia organining tarkibidagi o'zgarishlar - 22.10.2016 PDF
Affilangan shahslarning tarkibidagi o'zgarishlar - 04.07.2016 PDF
Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlari - 04.07.2016 PDF
Emitentning yuqori boshqaruv organi tarkibidagi o'zgarishlar - 04.07.2016 PDF
Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash - 04.07.2016 PDF
Aksiyadorlarning 2016 yil 24 iyundagi umumiy yig'ilishi natijalari bo'yicha - 04.07.2016 PDF
Aksiyadorlarning navbatdagi yillik hisobot umumiy yig'ilishining boyonnomasi - 04.07.2016 PDF
Depozit sertifikat shartlari 2016 PDF
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish - 17.03.2016 PDF

2015 yil

 

2015 yil Fayl formati
№ 06,  09.11.2015 - Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlar PDF
№ 06, 03.11.2015 - Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlar PDF
№ 36, 06.07.2015 - Affillangan shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar PDF
№ 32, 26.06.2015 - Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash PDF
№ 31, 26.06.2015 - Qimmatli qog'ozlar bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlari kelganligi PDF
№ 06, 26.06.2017 - Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilgan qarorlar PDF

2014 yil

 

2014 yil Fayl formati
№ 19 за 20.07.2014 PDF
№ 16 за 20.07.2014 PDF
№ 15 за 20.07.2014 PDF
№ 05 за 20.07.2014 PDF
№ 03 за 20.07.2014                                                                                                          PDF
№ 11 за 07.04.2014 PDF
№ 06 за 21.06.2014 PDF

 

Если увидели ошибку выделите данный текст и нажмите CRTL+ENTER